سومالیا – حمله بر یک تولۍ مربوط به مأموریت اتحادیهء افریقا در سومالیا (امیسوم) (۳۰ جولای ۲۰۱۷ / ۸ اسد ۱۳۹۶)

فرانسه حمله مورخ ۳۰ جولای (۸ اسد) را که از سوی گروه الشباب بر یک تولۍ مربوط به مأموریت اتحادیهء افریقا در سومالیا (امیسوم) در گوریووین انجام یافت و منجر به جان باختن دوازده سرباز اوگندایی و مجروح شدن هفت تن دیگر شان گردید، نکوهش می کند.

GIF

ما مراتب تسلیت و همدردی مان را به خانواده ها قربانیان و مقامات کشور اوگندا ابراز می داریم.

ما از عملکرد مأموریت اتحادیهء افریقا در سومالیا (امیسوم) و تعهد قطعهء اوگندایی مرکب از بیش از ۰۰۰ ۶ سرباز در جمع ۰۰۰ ۲۲ تن از افراد مسلحی که جهت تأمین صلح در کشور سومالیا حضور دارند، ستایش و قدردانی می نماییم.

JPEG

ما همراه با شرکای مان در مبارزه علیه هراس افگنی، در کنار حکومت سومالیا و اتحادیهء افریقا می ایستیم.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/somalie/evenements/article/somalie-attaque-contre-une-unite-de-l-amisom-30-07-17

تاریخ نشر 02/08/2017

قسمت بالایی صفحه