سوریه – گزارش سازمان عفو بین الملل درمورد جنایات ارتکاب یافته در زندان سِدنایا (۷ فبروری ۲۰۱۷ / ۱۹ دلو ۱۳۹۵)

فرانسه از واقعیت های بازتاب یافته در گزارش منشره مورخ ۶ فبروری (۱۸ دلو) سازمان عفو بین الملل در پیوند با زندان سِدنایا، عمیقاً احساس خشم و انزجار می کند.

گزارش مذکور دربارهء روند اعدام های پلان شده ومنظمی که از سوی رژیم سوریه راه اندازی گردیده و سرانجام منجر به قتل بیش از ۰۰۰ ۱۳ زندانی بین سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۰ و ۱۳۹۴ هجری شمسی) شد، استناد می ورزد.

PNG

فرانسه این اعمال قبیح را شدیداً محکوم می کند. این گزارش مصیبت بار برای رژیم سوریه، یک بار دیگر به اثبات می رساند که رژیم مذکور جهت ابقای اش براریکه قدرت، از ارتکاب به بدترین مظالم و فجایع در مقابل مردم اش ابأ نورزیده است.

آنطوریکه فرانسه دائماً یادآور می شود، تنها یک انتقال سیاسی قابل اعتبار می تواند زمینهء برگشت پایدار صلح را در کشور سوریه فراهم نماید، و آن تعامل مذاکرات پیش بینی شده ژنیو بتاریخ ۲۰ فبروری (۲ حوت) را تشکیل می دهد.

افشاگری های سازمان عفو بین الملل نیز بر امر واجبی بردوش جامعه جهانی در راستای پیگیری تلاش های اش جهت مبارزه علیه معافیت از کیفر در سوریه، انگشت می گذارد. بیش از هر زمانی، کار کمیسیون بین المللی مستقل تحقیق و بازجویی به ریاست آقای پاولو سِرجیو پینهِیرو یک امرحیاتی توصیف می گردد، به همانگونه ای که وظیفهء ساختار تحقیق و بازجویی بین المللی، مکمله کمیسیون اولی اما هم بیطرف و مستقلی که بتاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۱۶ (اول جدی ۱۳۹۵) از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد بمیان آمد، یک مأمول اجتناب ناپذیر بحساب می آید.

فرانسه برضد معافیت ازجرایم انجام یافته درسوریه، به بسیج بودن اش ادامه خواهد داد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2017/article/syrie-rapport-d-amnesty-international-sur-les-crimes-commis-dans-la-prison-de

تاریخ نشر 12/02/2017

قسمت بالایی صفحه