سوریه – مبارزه علیه دهشت افگنی – تخریب ستون های چهارگانهء پالمیرا – ابلاغیهء ژان – - مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه (۲۰ جنوری ۲۰۱۷ / اول دلو ۱۳۹۵)

با تأثر و اندوه ژرف از خبر تخریب بخشی ستون های چهارگانه و همچنان آبدات نمادین ساحهء پالمیرا بواسطء گروه "داعش"، این آثاری که چون گوهر گرانبهای تمدن های عصر قدیم در فهرست میراث جهانی "یونسکو" (سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد) جا دارد، اطلاع حاصل نمودم.

JPEG

این اعمال وحشیانه را با شدیدترین الفاظ محکوم می نمایم.

این اعمال تخریبکارانه یکبار دیگر تصمیم این گروه هراس افگن را به انکار از تاریخ و تنوع فرهنگی چندین هزارساله شرق نزدیک به اثبات می رساند.

فرانسه که با امارت متحده عربی ابتکار برگزاری کنفرانس بین المللی اوظبی مورخ ۲ و ۳ دسامبر ۲۰۱۶ (۱۲ و ۱۳ قوس ۱۳۹۵) را درمورد میراث فرهنگی درمعرض خطر و تهدید در ساحات تحت منازعه بدست گرفت، در راستای مبارزه با تخریب و چور و چپاول گنجینه های باستانی و تاریخی کاملاً متعهد است.

فرانسه در مسیر مبارزه با دهشت افگنی در کنار شرکای ائتلاف بین المللی اش برضد "داعش" بیشتر از پیش بسیج می باشد. این کشور از کُل جامعه جهانی می خواهد تا سعی و تلاش خودرا علیه این گروه دهشت افگن، بخصوص در سوریه و عراق، تمرکز دهد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2017/article/syrie-lutte-contre-le-terrorisme-destruction-du-tetrapyle-de-palmyre

تاریخ نشر 23/01/2017

قسمت بالایی صفحه