سوریه – شورای امنیت سازمان ملل متحد – اطلاعیهء ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه فرانسه (۱۲ اپریل ۲۰۱۷ / ۲۳ حمل ۱۳۹۶)

فرانسه در همسویی با ایالات متحده امریکا و انگلستان یک قطعنامه ای مبنی بر پشتیبانی جامعه بین المللی از انجام تحقیق و تجسس درمورد چگونگی و دلایل حمله کیمیایی ای که بتاریخ ۴ اپریل (۱۵ حمل) گذشته بر خان شیخون صورت گرفت و شناسایی عاملین آن را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد.

JPEG

روسیه اما با وجود خاصیت ناپذیرفتنی این حمله، قطعنامه متذکره را ویتو کرد. این تصمیم غیر قابل درک و توجیه ناپذیر است. این امر مجوزی محسوب می گردد به لجاجت مرگبار رژیم سوریه، و با این کار عذاب و شکنجه مردم مظلوم سوریه ادامه می یابد.

این فصل جدید باعث تحکیم عزم راسخ فرانسه در راستای وضاحت دهی جامع به وحشت رژیم بشارالاسد که اولین قربانی اش خود مردم سوریه اند، می شود. فرانسه نیز قاطعانه مصمم است تا تدابیر در قبال منع اسلحهء کیمیایی و همچنان ساختارهای بین المللی مربوط به تطبیق اش را حفظ کند.

من از جامعه جهانی می خواهم تا مسئولیت های خویش را در قبال این معضل بدوش گرفته و بواسطهء یک راه حل سیاسی، تصامیم لازمه و الزامی را جهت ختم سرنوشت غم انگیز سوریه اتخاذ نماید. فرانسه در آنچه مربوط به موضع خودش می گردد، اعلام می دارد که سرتسلیم فرود نخواهد آورد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2017/article/syrie-conseil-de-securite-des-nations-unies-declaration-de-jean-marc-ayrault-12

تاریخ نشر 16/04/2017

قسمت بالایی صفحه