سوریه – حمله بر کارکنان امور بشر دوستانه (۱۲ آگست ۲۰۱۷ / ۲۱ اسد ۱۳۹۶)

فرانسه قتل هفت تن از امداد رسانان عاجل سوریایی وابسته به سازمان کلاه سپیدان را در داخل مقر کاری شان واقع در منطقهء ادلیب محکوم می کند.

JPEG

فرانسه مراتب تعزیت و تسلیت خویش را به اقارب، و دوستان شان که رضاکارانه متعهد به ارائه خدمات به افراد ملکی آسیب دیده علی الخصوص در اثر بمبادمان ها استند، تقدیم می دارد. این کارکنان امور بشر دوستانه با داشتن روحیه بیطرفی در مقابل تمامی مخاصمین و قربانیان درگیری مصروف کار بوده و هرآن زحمت می کشند. فرانسه در چنین حالت دردناکی، حمایت خویش را مجدداً به ایشان، و بدین ترتیب به جمیع فعالان امور بشر دوستانه، خاصتاً به نمایندگی های سازمان ملل متحد در امر پاسخ گویی آنان به نیازمندی های مردم کشور سوریه، تجدید می کند.

فرانسه قبلاً از وضع و تصویب قطعنامه شماره ۲۲۸۶ شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر محافظت از کارکنان امور بشردوستانه، بخصوص کارکنان مربوط به تأمین ارائهء خدمات صحی و مداوا پشتیبانی بعمل آورده بود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2017/article/syrie-attaques-contre-les-travailleurs-humanitaires-12-08-17

تاریخ نشر 13/08/2017

قسمت بالایی صفحه