سوریه – تصرف مجدد شهر منبیج (۱۳ آگست ۲۰۱۶ / ۲۳ اسد ۱۳۹۵)

فرانسه از آزادی شهر منبیج بواسطهء نیروهای دموکراتیک سوریه و با پشتیبانی قواه ائتلاف بین المللی علیه "داعش" استقبال می کند.

این پیروزی ستراتیژیک بر سازمان دهشت افگنی، در تضعیف گروه "داعش" موثر واقع می شود. این ظفر یک گام متممی است در منزوی ساختن شهر رقه، که قرارگاه اصلی سوریایی گروه "داعش" و هدف درجه یک ائتلاف بین المللی در سوریه محسوب می گردد.

فرانسه خواستار ایجاد یک مدیریت چند جانبه منبیج و شهرهای آزادشده از زیرسیطرهء "داعش" است.

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/actualites-2016/article/syrie-reprise-de-la-ville-de-manbij-13-08-16

تاریخ نشر 17/08/2016

قسمت بالایی صفحه