سوریه – تخریب"طاق ظفرء پالمیرا" (4 اکتوبر 2015 – 12 میزان 1394) [fr]

فرانسه تخریب گوهر ناب باستانی شهر کهن پالمیرا را که بواسطهء "داعش" صورت گرفت و از سوی نهاد یونِسکو بعنوان میراث جهانی شناخته شده است، تقبیح می کند.

JPEG

بعد از تخریب معابد بالشمین، بال و اینک با ویران ساختن "طاق ظفرء پالمیرا" بتاریخ 4 اکتوبر (12 میزان)، "داعش" یکبار دیگر عزم اش را به نابودی تنوع فرهنگی و تاریخ چندین هزارساله شرق میانه نشان داد.

فرانسه با متحدین اش جهت مبارزه علیه این دستهء دهشت افگن و حفظ میراث تاریخی سوریه، بیش از هرزمانی بسیج شده است.

تاریخ نشر 06/10/2015

قسمت بالایی صفحه