سوریه – بازپسگیری شهر طبقه (۱۰ می ۲۰۱۷ / ۲۰ ثور ۱۳۹۶)

فرانسه از بازپسگیری قسمت اعظم شهر طبقه و تحت کنترول درآوردن سدی بالای رودخانه فرات واقع در حومه شهر مذکور از سوی نیروهای ائتلاف بین المللی و متحدین سوریایی شان استقبال می کند.

JPEG

طبقه یک گذرگاه ستراتیژیک در مسیر شهر رقه بحساب می آید. معهذأ، بازپسگیری این شهر یک گام اساسی است برای نائل آمدن سریع به استخلاص و آزادی شهر رقه از چنگ گروه دولت اسلامی "داعش". این امر در اولویت اجندآی فرانسه قرار دارد.

GIF

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/syrie/evenements/article/syrie-reprise-de-la-ville-de-tabqa-en-syrie-10-05-17

تاریخ نشر 14/05/2017

قسمت بالایی صفحه