سوریه – اوضاع در الِپ، ابلاغیهء ژان – مارک ایرو (۱۱ آگست ۲۰۱۶ / ۲۱ اسد ۱۳۹۵)

فرانسه با اخذ اطلاعاتی حاکی از انجام حمله جدید کیمیاوی بر شهر الَپ بتاریخ ۱۰ آگست (۲۰ اسد) که منجر به کشته شدن چهار تن و زخمی شدن ده ها تن دیگر گردید، نگران است.

"من هر نوع حمله بر مردم ملکی و آنهم از طریق اولی استعمال اسلحهء کیمیاوی را شدیداً محکوم می نمایم. سازمان منع اسلحهء کیمیاوی (OIAC) در گذشته انجام حملات با گاز کلور علیه مردم سوریه را بوسیلهء بالگردهای که تنها رژیم سوریه در اختیار خود دارد و در تناقض مشهود با حقوق بین الملل می باشد، تصدیق نموده بود.

من به نتایج تحقیقات سازمان ملل متحد و سازمان منع اسلحهء کیمیاوی که استوار بر اساس حملات کیمیاوی مسلم و آشکار در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ است و در آخر ماه آگست امسال آماده خواهد شد، خیلی توجه و دقت خواهم نمود."

حالت اسفناکی را که مردم سوریه طی بیش از پنج سال متحمل شده اند و حملات قبیحی که ازآنها قربانی می گیرد، ناشی از موقف بیشرمانهء رژیم و حامیان اش است که مانع هر نوع راه حل سیاسی در سوریه می شوند. این عذاب و شکنجه با بجا گذاشتن قریب به ۳۰۰۰۰۰ کشته خیلی ها به درازا کشیده شده است.

فرانسه خواهان قطع فوری مخاصمات بوده، و این یگانه امریست که می تواند زمینهء از سرگیری بدون مهلت مذاکرات را با داشتن یک روحیه واقعی مسئولیت پذیری مساعد سازد.

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/?debut_politique_etrangere_france_actus=0#pagination_politique_etrangere_france_actus

تاریخ نشر 17/08/2016

قسمت بالایی صفحه