سوءقصدها در پاریس (جنوری 2015) : نیروهای پولیس افغانستان در نشستِ نتیجه گیری از تجارب در فرانسه اشتراک ورزیدند. (2 و 3 سپتامبر 2015 مطابق به 11 و 12 سنبله 1394) [fr]

بمناسبت جلسه سالانهء اَتشه های امنیت داخلی، آقای برنارد کازنو وزیر امور داخله فرانسه، بتاریخ 2 و 3 سپتامبر 2015 (11 و 12 سنبله 1394) از سران قواه پولیس خارجی که خود درگیر مبارزه علیه دهشت افگنی هستند، در پاریس دعوت بعمل آورد. در گِردهمایی یادشده، 65 کشور اشتراک ورزیده و 250 مسئول بُلند پایه قواه امنیت و 400 شنونده جمع شده بودند.

به نمایندگی از وزارت امور داخله افغانستان، جنرال پیکان زمرۍ قوماندان ژاندارمری سیار افغانستان (پولیس ملی نظم عامه افغانستان - ANCOP ) و جنرال عبدالحلیم رئیس پولیس ضد تروریزم در این نشست حضور داشتند. آنها با معیت سفیر کبیر افغانستان در پاریس خاصتاً در جلسات تعمق و تأمل مشترک دربارهء سوالاتی مربوط به تحقیق قضأیی، عملیات، کشف و ضبط سهم گرفتند.

بعداٌ، واحدهای اختصاصی ژاندارمری ملی فرانسه، نهاد ولایتی پولیس پاریس و پولیس ملی به مهمانان افغان معرفی گردیدند.

تاریخ نشر 27/09/2015

قسمت بالایی صفحه