سلوواکیا – ملاقات و گفتگوی خانم ناتالی لوازو با آقای ایوان کورچوک، منشی دولت سلوواکیا در امور اروپایی (پاریس، ۲۱ جولای ۲۰۱۷ / ۳۰ سرطان ۱۳۹۶)

بروز جمعه ۲۱ جولای ۲۰۱۷ میلادی (۳۰ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی)، خانم ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپایی فرانسه از آقای ایوان کورچوک همتای سلوواکیایی اش در دفتر کار خود مشایعت و پذیرایی نمود.

JPEG

به تعقیب ملاقات مورخ ۲۲ جون (اول سرطان) رئیس جمهور فرانسه با سران کشورهای "ویزگراد" (هنگری، پولند، سلوواکیا، جمهوری چِک)، این ملاقات و گفتگو فُرصت رسیدگی به وقایع روز اروپا را فراهم ساخت : بازنگری دستورات درمورد قطعهء کارگران، تقاضای امن و پناه و مهاجرت ها، دفاع اروپا.

ازسرگیری رویکار اروپایی نیز مطمح بحث قرار گرفت. قابل یادآهانی می باشد که "نقشهء راه براتیسلاوا" درمورد اتحادیهء اروپا با ۲۷ عضو، از سوی شورای وزیران به رهبری سلوواکیا در نیمهء دوم سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) تصویب گردید.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/slovaquie/evenements/article/slovaquie-entretien-de-nathalie-loiseau-avec-ivan-korcok-secretaire-d-etat

تاریخ نشر 23/07/2017

قسمت بالایی صفحه