سفیر فرانسه یک سفر چهار روزه ای به جلال آباد انجام داد. [fr]

آقای ژان – میشل مارلو، سفیر فرانسه در افغانستان و مشاور همکاری و فعالیت های فرهنگی سفارت از تاریخ ۲۵ الی ۲۹ فبروری ۲۰۱۶ (از ۶ تا ۱۰ حوت ۱۳۹۴) چند روزی در جلال آباد اقامت گزیدند.

اهداف خاص از این سفر، ملاقات با سران محل، فعالان عمدهء جامعه مدنی و با شرکای مختلف بین المللی در چهار ولایت شرقی کشور (ولایات ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان) بود.

JPEG

ذوات فوق الذکر برعلاوه بحث و تبادل نظر با سه قونسل عمومی مستقر در منطقه (هندوستان، ایران و پاکستان)، با هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و با همه دفاتر ملل متحد حاضر در ساحه، گفتگو نمودند.

ایشان طی این گفتمان و دید و وادیدها، پروژه های همکاری در حال تطبیق و رویکارهای ممکنه و قابل توسعه در آینده را هم مطمح جر و بحث قرار داده و به دو مکتبی که از سوی انجمن فرانسوی "اَفرَن" پشتیبانی می شود (مکاتب استقلال و نازو انا) رفته، همچنان از پوهنتون ننگرهار و از شرکت "اورزَلا" بازدید بعمل آوردند.

همکاری و مساعی هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، زمینهء اقامت سفیر فرانسه و مشاور همکاری سفارت را در جلال آباد مساعد و امکان پذیر گردانید.

JPEG

دفتر ساحوی مأموریت ملل متحد با داشتن و حفظ تماس های استوار بر اعتماد و مستمر با مقامات، مسئولین و اعضأی جامعه مدنی محل، دارای نقش مهمی درمنطقه است. نشستی با اشتراک تمامی نمایندگی های سازمان ملل متحد موجود در ساحه، فُرصت داد تا از سوی بُعد وسیع تعهد شان مورد قدردانی قرار گیرد، ولی از جانب دیگر معضلاتی که با آن نیز مواجه اند، بخصوص در عرصهء تمویل و دسترسی به مردم، در گفت و شنود مطرح گردد.

تاریخ نشر 02/03/2016

قسمت بالایی صفحه