سفیر فرانسه مقیم آلمان بحیث مشاور دیپلوماتیک رئیس جمهور امانوئل ماکرون مقرر گردید. (۱۴ می ۲۰۱۷ / ۲۴ ثور ۱۳۹۶)

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور جدید فرانسه، فیلیپ اِتیین، سفیر جمهوری فرانسه در برلین را بحیث مشاور دیپلوماتیک مقرر نمود. موصوف کانون دیپلوماتیک کاخ ریاست جمهوری "اِلیزهِ " را رهبری خواهد نمود.

JPEG

این تقرری یک علامت قوی به آدرس اروپا و بخصوص به کشور آلمان محسوب می گردد.

فیلیپ اِتیین عملاً یک دیپلومات خیلی مجرب و متخصص امور اروپا است. وی از سال ۲۰۰۹ الی سال ۲۰۱۴ میلادی (از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ هجری شمسی) نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد اتحادیهء اروپا در بروکسل بود. نامبرده از ماه سپتامبر ۲۰۱۴ میلادی (سنبله/میزان ۱۳۹۳ هجری شمسی) بدینسو در برلین ایفای وظیفه می نمود.


رئیس جمهور امانوئل ماکرون در بیانیه اش طی مراسمی بمناسبت حلف وفاداری بتاریخ ۱۴می ۲۰۱۷ میلادی (۲۴ ثور ۱۳۹۶ هجری شمسی) تذکار داد که اروپا در قلب برنامه اش جا دارد : "اروپای که بدآن نیازمندیم، تعریف مجدد شده و از سرآغاز می گردد، زیرا اروپا از ما حفاظت می کند و به ما اجازه می دهد تا ارزش های مان را در جهان انتقال دهیم." به همین منظور، نخستین عزیمت رئیس جمهور جدید فرانسه به خارج از کشور، جهت انجام اولین ملاقات دورهء ریاست جمهوری اش با صدراعظم انگلا مِرکِل بتاریخ ۱۵ می ۲۰۱۷ میلادی (۲۵ ثور ۱۳۹۶ هجری شمسی) در شهر برلین پایتخت جمهوری فدرال آلمان انجام یافت.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/le-ministere-et-son-reseau/evenements-et-actualites-du-ministere/actualites-du-ministere-des-affaires-etrangeres-et-du-developpement/article/l-ambassadeur-de-france-a-berlin-nomme-conseiller-diplomatique-d-emmanuel

تاریخ نشر 16/05/2017

قسمت بالایی صفحه