سفیر فرانسه در کابل صنوف تدریس لسان فرانسوی را در وزارت امور داخله افغانستان گشود. (۱۲ می ۲۰۱۸ / ۲۲ ثور ۱۳۹۷)

هفته گذشته، آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، صنوف تدریس لسان فرانسوی را در وزارت محترم امور داخله افغانستان افتتاح نمود.

JPEG

موصوف از علاقه مندی منسوبین وزارت محترم امور داخله به فراگیری لسان فرانسوی، عطف توجه به زندگی و فرهنگ این کشور و بذل سعی و تلاش شان در زمینه ستایش بعمل آورد. مراسم افتتاحیه تدریس لسان فرانسوی در فضای گرم و صمیمانه دایر گردید.

JPEG

گشایش کورس های لسان فرانسوی در وزارت محترم امور داخله و برای منسوبین این وزارت، نمونه دیگری از همکاری میان جمهوری فرانسه و جمهوری اسلامی افغانستان محسوب می گردد.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه