سفیر فرانسه در جلال آباد بخاطر ارتباطات با والی و جامعه مدنی ولایت ننگرهار [fr]

بتاریخ 09 اکتوبر 2014 مطابق 17 میزان 1393، سفیر فرانسه با یک تن از همکاران به جلال آباد سفر کرد. طی این مسافرت ایشان درغیاب والی، با معاون والی، مسئولین عمده ولایت ننگرهار، چند تن از رهبران جامعه مدنی ولایت و با نمایندگان دفتر ساحوی "مانوا" ملاقات کردند. محور اصلی بحث ها را تحول شرایط امنیتی ولایت، عوامل افزایش تازه تولید خشخاش و دورنمای همکاری در بخش های اقتصادی، تعلیمی و صحت تشکیل می داد. تکنالوژی فرانسوی در توسعه شرکت "اورزالا" که تخصص در تولید روغن نباتی طبیعی برای صحت و عطر گَلاب، درچوکات همکاریی با شهر "گراس" دارد، کمک نموده است. موسسه فرانسوی "افرَن" دو باب مکتب بنامهای لیسه ذکور استقلال و لیسه اناثیه نازوانا را در جلال آباد حمایت می کند و سال گذشته سفارت فرانسه یک پروژهً موسسه افغانی "اَبرار" را که جهت بهبودی شرایط کار و زندگی 120 تن معیوب اختصاص یافته است، پشتیبانی کرد.

تاریخ نشر 16/10/2014

قسمت بالایی صفحه