سفیر فرانسه به پوهنتون کابل رفت [fr]

سفیر فرانسه بتاریخ اول ماه آگست ۲۰۱۶ (۱۱ اسد ۱۳۹۵) به پوهنتون کابل رفت و در آنجا با آقای حبیب الله حبیب رئیس پوهنتون گفتگو نمود. این عزیمت به نامبرده اجازه داد تا از دیپارتمنت فرانسوی پوهنځی ادبیات و لسان ها بازدید بعمل آورد.

گفتگو با رئیس پوهنتون کابل فُرصت داد تا از پیوند های مستحکمی که افغانستان و فرانسه را در عرصهء تحصیلات عالی باهم یکجا می سازد، یادآوری بعمل آید. کشور ما، بدین ترتیب حمایهء تدارکاتی و تمویل قابل ملاحظه ای را برای تجهیز لوازم لابراتوارهای علوم و آموزش اساتید، یا هم آنچه که مربوط به استقبال از محصلین افغان در نهادهای تحصیلات عالی فرانسه می شود، اعطأ کرده است.

JPEG

رئیس پوهنتون ابراز امیدواری نمود تا توافقنامهء شراکت های جدید در ساحهء تحصیلات عالی با نهادهای فرانسوی، در شقوقی مانند دواسازی، حقوق، صحت، باستانشناسی و زراعت عقد گردد. عطف به معاهدهء دوستی فرانسه و افغانستان در سال ۲۰۱۲، رشته های مذکور واقعاً در قلب فعالیت همکاری فرانسه در افغانستان جا دارد. رئیس پوهنتون برعلاوه تأکید ورزید که ضرورت به این است تا اساتید بیشتری اجازهء ارتقای تحصیلات شان را تا مقطع ماستری و دوکتورا در نهادهای تحصیلات عالی فرانسه دریافت بدارند.

JPEG

طی بازدید از دیپارتمنت لسان فرانسوی، خانم صارم آمرهء دیپارتمنت مذکور از پیشرفت های تازه بسررسیده یادآوری بعمل آورد : تقررات رسمی جدید، پیگیری تحصیلات تا مقطع ماستری "فلو" (حاکمیت بر لسان فرانسوی بحیث لسان خارجی) از فاصله دور در همکاری با پوهنتون گرونوبل ۳، اخذ دیپلوم بسطح دوکتورا از سوی دو استاد افغان، که بدین منوال زمینهء گشایش صنوف ماستری در دیپارتنمت لسان فرانسوی مساعد می گردد. رویکار محصلین صنف چهارم که برنامهء ترجمه رومان تحت عنوانء "نخستین سده بعد از بئاتریس" اثر نویسنده فرانسوی زبان بنام امین مألوف را به لسان های دری و پشتو به پیش می برند، نیز به سفیر آقای فرانسوا ریشیهِ معرفی گردید. اثر ترجمه شده ای این ناول به دو زبان کشور، در خزان ۲۰۱۶ با پشتیبانی بخش همکاری و فعالیت های فرهنگی سفارت فرانسه بطبع خواهد رسید. قابل یادآهانی می باشد که ۱۲۰ محصل در دیپارتمنت لسان فرانسوی جهت فراگیری زبان و فرهنگ ما ثبت نام کرده اند. جمعاً، پوهنتون کابل دارای تقریباً ۲۴۰۰۰ محصلی است که ثبت نام کرده اند و %۳۰ این جمع را محصلین اناث تشکیل می دهند.

بالاخره، یک صحبت و تبادل نظر با رئیس مجرب و سابقه دار پوهنځی ادبیات و لسان های پوهنتون کابل، باب دورنمای تحکیم تدریس و تحقیق دربارهء لسان های دری و پشتو را در کشور فرانسه گشود.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه