سفر یک هیئت افغانی مسئول سیاست های گسترده مبارزه علیه اعتیاد و مواد مخدر به فرانسه (۱۲ نوامبر ۲۰۱۷ / ۲۱ عقرب ۱۳۹۶) [fr]

از تاریخ ۶ الی ۱۱ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (از ۱۵ الی ۲۰ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی)، یک هیئت متشکل از فعالان رسمی جمهوری اسلامی افغانستان مسئول سیاست های گسترده و همه جانبه در راستای مبارزه علیه اعتیاد و قاچاق مواد مخدر به رهبری خانم سلامت عظیمی، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات کشور، عازم شهر پاریس گردید.

JPEG

هدف از این بازدید رسمی که از سوی بخش امنیت داخلی کابل تنظیم گردیده بود، معرفی جمیع فعالان رسمی جمهوری فرانسه که در تطبیق پلان حکومتی مبارزه علیه مواد مخدر و رفتار معتاد کننده جد و جهد می ورزند، به هیئت افغانی بود. هماهنگی ملی این پلان حکومتی به عهدهء "ام.ای.ال.دی.ای.سی.ا." سپرده شده است.

JPEG

در این برنامه طرح ریزی شده، بازدیدهای زیادی با نمایندگان "ام.ای..ال.دی.ای.سی.ا." و "او.اف.دی..تی."، ریاست عمومی صحت، اتاق مصرف مواد حامل پیامدهای کمترین خطر در شفاخانهء لاریبوازییر، ریاست عمومی تدریسات ثانیوی، "دی.سی.پی.جی."، دفاتر مرکزی مسئول مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و تطهیر مواد و ریاست جرایم و عفو صورت گرفت.

JPEG

این دید و وادیدها زمینهء تبادل نظریات سازنده را درمورد عملکردهای عامه تطبیق شده در مسیر مبارزه با این پدیده بغرنج و مختلف الشکلی که مستلزم پاسخ دهی بین الوزارتی و هماهنگ شده است، فراهم کرد.

دیدار مذکور با انجام ملاقات و گفتگوی با سفیر مسئول تهدیدات جنایی فراملی در مقر وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه اختتام یافت. در اخیر این مشافهه رسمی و دوستانه، وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات جمهوری اسلامی افغانستان از جمهوری فرانسه بخاطر حمایت و کمک اش در عرصهء مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر سپاسگزاری نمود.

PNG

وزیر مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات جمهوری اسلامی افغانستان نیز اظهار امیدواری نمود تا همکاری تخنیکی، جهت افزایش موثریت پلان ملی عملکرد برضد مواد مخدر که از سوی وزارت مربوطه اش طی سالیان ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ میلادی (سالیان ۱۳۹۴ و ۱۳۹۸هجری شمسی) با الهام گیری از الگوی فرانسوی انسجام و هماهنگی می یابد، تقویت گردد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه