سفر ژان – بَتیست لوموان به ویتنام (۲۴ و ۲۵ جنوری ۲۰۱۸ / ۴ و ۵ دلو ۱۳۹۶)

از تاریخ ۲۴ الی ۲۵ جنوری ۲۰۱۸ میلادی (از ۴ تا ۵ دلو ۱۳۹۶ هجری شمسی)، آقای ژان – بَتیست لوموان، منشی دولت نزد وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه از کشور ویتنام بازدید بعمل آورد، و در آنجا عازم شهرهای هانویی پایتخت و هو شی مین بزرگشهر جنوب این سرزمین گردید.

JPEG

بدین مناسبت، آقای ژان – بَتیست لوموان اجلاس پنجمین مقطع گفتگوی اقتصادی بسطح عالی میان فرانسه و ویتنام را مشترکاً رهبری نمود. از جانبی انجام این گفتگو با مقامات ویتنامی فُرصتی بود برای مطرح ساختن رویکارهای پیگیری شده از سوی کمپنی های فرانسوی در بخش های راهبردی، مانند حمل و نقل و زیربناها، انرژی، محیط زیست، صحت و صنعت فرآورده های غذایی برآورده از زراعت، وغیره، و از جانب دیگری همچنان زمان مناسبی جهت درمیان گذاشتن موضوعات مربوط به دسترسی به بازار، منجمله در دورنمای عقد توافقنامهء تبادلات – آزاد میان اتحادیهء اروپا و ویتنام. بعضی رویکارها از حمایت کشور فرانسه مختص به امداد عامه برای انکشاف برخوردار بوده، و جزم هزینه ای به مبلغ بیش از ۲ میلیارد یورو طی ده سال گذشته، گواه جایگاه خاص ویتنام نزد فرانسه است.

این بازدید آغاز مراسم گرامیداشت از چهل و پنجمین سالروز استقرار روابط دیپلوماتیک میان کشورهای ویتنام و فرانسه و از پنجمین سالروز عقد پیمان مشارکت راهبردی فرانسه – ویتنام را نیز رقم زد. ، نشان یا علامه رسمی چهل و پنجمین سالروز که ثمرهء کانکوری تدوین یافته در همکاری با لیسه فرانسوی الکساندر یِرسین هانویی است، ضمن این عزیمت منشی دولت به مراجع ذیربط معرفی و آشکار گردید.

JPEG

آقای ژان – بَتیست لوموان کلوب جدید صحت فرانسه – ویتنام را که به اجماع جمیع فعالان فرانسوی امور صحی در ویتنام، و به پشتیبانی از شرکای مان در این عرصه اختصاص یافته است، در شهر هو شی مین افتتاح نمود.

PNG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/vietnam/evenements/article/deplacement-de-jean-baptiste-lemoyne-au-vietnam-24-25-01-18

تاریخ نشر 04/02/2018

قسمت بالایی صفحه