سفر ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه به برما (۲۰ نوامبر ۲۰۱۷ / ۲۹ عقرب ۱۳۹۶)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، بروز دوشنبه ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی مطابق به ۲۹ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی جهت اشتراک در جلسه وزارتی سازمان "اسِم" یا (گفتگوی آسیا – اروپا)، عازم شهر نی پی داوو پایتخت کشور برما گردید.

PNG

آقای ژان – ایوو لودریان حین برگزاری سیزدهمین ملاقات میان وزرأی امور خارجه سازمان "گفتگوی آسیا – اروپا" – (اسِم) اهمیت به جهش درآوردن مجدد مجتمع بین المنطقوی بیست سال بعد از ایجاداش را خاطرنشان ساخت. بدین مناسبت، وزرأی امور خارجه بحران های منطقوی را مطرح ساختند، و علاقه مندی مشترک قاره های اروپا و آسیا را به چندجانبه گرایی، منجمله درمورد معضل اقلیم که در مرکز مذاکرات قرار داشت، تذکار دوباره دادند. برای فرانسه، حالت و وضعیت روهینگیاها و بخصوص عودت مهاجرین، یک موضوع عمیقاً نگران کننده محسوب می گردد. وزیر امور خارجه جمهوری فرانسه بر دسترسی به امداد بشردوستانه و ضرورت به اجرای تحقیقات مستقل درمورد اتهامات مبتنی بر تخلفات و تجاوزات بر حقوق بشر حین مکالمه با خانم اونگ سان سووکی تأکید ورزید.

آقای ژان – ایوو لودریان پشتیبانی فرانسه را از انتقال نظام سالار در کشور برما که بواسطهء خانم اونگ سان سووکی به پیش برده می شود، و یگانه راهی است برای استقرار قانونمندی و تأمین صلح پایدار در سرتاسر این سرزمین، دوباره یادآور گردید.

PNG

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/birmanie/evenements/article/deplacement-de-jean-yves-le-drian-20-11-17

تاریخ نشر 28/11/2017

قسمت بالایی صفحه