سفر وزیر اروپا و امور خارجه فرانسه به یونان و قبرس (۶ – ۷ سپتامبر ۲۰۱۸ / ۱۵ – ۱۶ سنبله ۱۳۹۷)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، بروز پنجشنبه ۶ سپتامبر (۱۵ سنبله) در گام نخست به جمهوری یونان، و متعاقباً بروز جمعه ۷ سپتامبر ۲۰۱۸ میلادی (۱۶ سنبله ۱۳۹۷ هجری شمسی) به جمهوری قبرس سفر نمود. موصوف در شهر آتِن با آقایان الکسیس تسیپراس، صدراعظم و نیکولاوس کوتزیاس، وزیر امور خارجه جمهوری یونان ملاقات نمود، و همچنان با جامعهء مدنی نیز تبادل نظر انجام داد. آقای لودریان در نیکوزیا، با آقایان نیکوس اناستازیا دِس، رئیس جمهوری قبرس، نیکوس کریستودوولیدز، همتای قبرسی اش، و همچنان با خانم اِلیزابت سپِهار، آمره نیروی سازمان ملل متحد مسئول حفظ صلح در سرزمین قبرس بحث و گفتگو نمود.

JPEG

آقای ژان – ایوو لودریان با این دو شریک نزدیک کشور فرانسه، پرونده های بزرگ اخبار روز اروپا و رویکارهای را که ما در راستای یک اروپای مستقل، متحد و مردم سالار به پیش می بریم، مطمح گفتمان و مداقه قرار داد. با در نظرداشت این روحیه، وزیر امور خارجه کشور بخصوص ابتکاراتی را که جهت تطبیق نتایج مورخ ۲۸ و ۲۹ جون (۷ و ۸ سرطان) گذشته شورای اروپا به هدف تدوین و تعبیهء یک سیاست واقعی پناهجویی اروپایی در عین موقع موثر، مسئول و همبسته باید روی دست گرفت، مورد مطالعه و بررسی قرار داد. نامبرده تعمیق اتحادیهء اقتصادی و پولی را که باید زمینهء اکمال اتحادیهء بانکی، اصلاحات ساختار اروپایی ثبات، ایجاد یک بودجه حوزهء یورو و همچنان ظرفیت استقراض پاک، و بالاخره تحکیم رهبری سیاست جهت تأمین یک مسئولیت پذیری مردم سالار واقعی را مساعد سازد، مطرح ساخت. موضوعات بین المللی، خاصتاً پروندهء سوریه و شرایط در مدیترانه شرقی نیز در اجندآی کاری جا داشت.

JPEG

این عزیمت رسمی، فُرصت مطرح ساختن تعمیق روابط دوجانبه مان را با جمهوری یونان همطراز با جمهوری قبرس در تمامی عرصه ها، علی الخصوص در بخش دفاعی، دربارهء تهداب نقشهء راه مشارکت راهبردی فرانسه – یونان و اجندآی راهبردی فرانسه – قبرس مورخ سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) فراهم کرد.

در آتِن پایتخت یونان، آقای لودریان از نتایج ماه جون (سرطان) یک توافقنامه تاریخی میان آتِن و سکوپیهِ درمورد معضل نامگذاری با یادآهانی به امر تصویب سریع اش، استقبال و قدردانی نمود. موصوف در حالیکه جمهوری یونان از سومین پلان تعاون مالی بدر می آید، مخاطبین اش را از ایستادن جمهوری فرانسه درکنار این کشور جهت تأمین یک خروج پایدار از بحران بر بنیاد نتایج یوروگروپ ماه جون (سرطان) و پیگیری اصلاحات، اطمینان داد.

JPEG

در نیکوزیا پایتخت قبرس، وزیر امور خارجه کشور به جمیع مخاطبین اش عزم و ارادهء جمهوری فرانسه را در راستای از سرگیری مذاکرات بین القبرسی در نتیجهء مجمع عمومی سازمان ملل متحد تذکار داد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/grece/evenements/article/deplacement-du-ministre-de-l-europe-et-des-affaires-etrangeres-en-grece-et-a

تاریخ نشر 17/09/2018

قسمت بالایی صفحه