سفر سفیر فرانسه به ولایت بامیان (۲۲ – ۲۴ جولای ۲۰۱۹ / ۳۱ سرطان – ۲ اسد ۱۳۹۸)

آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان همراه با هیئت معیتی اش از روز دوشنبه ۲۲ جولای الی روز چهارشنبه ۲۴ جولای ۲۰۱۹ میلادی (از تاریخ ۳۱ سرطان تا ۲ اسد ۱۳۹۸ هجری شمسی) جهت انجام یک سفر کاری و تعارفی عازم ولایت بامیان گردید.

JPEG

سفیر کبیر جمهوری فرانسه در شهر بامیان مرکز ولایت بامیان با والی ولایت مذکور، مقامات ولایتی، شخصیت های مطرح، فعالان جامعهء مدنی محل، خبرنگاران افغان ملاقات و گفتگوهای مفید و مثمر انجام داد. محتوای اجندآی کاری این دید و وادیدهای سفیر فرانسه را با مقامات و مسئولین افغان در صفحات مرکزی کشور، بخصوص موضوعاتی چون معارف، اقتصاد، امنیت، سیاحت و حفظ و احیأی آبدات باستانی تشکیل می داد. یک مرکز فرانسه - افغانستان

JPEG

سفیر کبیر جمهوری فرانسه حین اقامت خویش در ولایت بامیان، به شفاخانه و پوهنتون این ولایت تشریف بُرد، و در آنجا با مسئولین صحی،... اساتید و محصلین دیدار و مشافهه نمود. در اوآیل سال ۲۰۱۸ میلادی (سال ۱۳۹۷ هجری شمسی)، یک مرکز فرانسه - افغانستان جهت تدریس زبان و ادبیات فرانسوی در پوهنتون بامیان ایجاد گردید.

JPEG

موصوف بعداً از شهر ضحاک واقع شرق شهر بامیان، ساحات تاریخی مانند تپهء بوداها، ککرک، شهرغلغله و درهء اژدها، و بالاخره در مرحلهء اختتام عزیمت اش از بند امیر، این پارک ملی زیبا و سحرآمیز کشور بازدید بعمل آورد.

JPEG

سفیر کبیر جمهوری فرانسه را طی بازدیداش از ساحات باستانی محل آقای فیلیپ مارکی، رئیس هیئت باستانشناسی فرانسه در افغانستان – "دافا" مشایعت می نمود. قابل یادآهانی است که هیئت باستانشناسی مذکور – "دافا" از تقریباً یک قرن بدینسو در افغانستان بخصوص در ولایات کابل، بامیان ... و بلخ مصروف انجام تحقیقات تاریخی و حفریات باستانشناسی است.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه