سفر زمینی پرماجرای چند جوان فرانسوی به افغانستان با موتر کوچک دو سلندره شان در تابستان سال ۱۹۶۵ میلادی / ۱۳۴۴ هجری شمسی

خاطرات مصور رنگین همراه با تبصره های دلچسپ دربارهء سفر زمینی مملو از فراز و نشیب های چند جوان فرانسوی در سال ۱۹۶۵ میلادی (۱۳۴۴ هجری شمسی) از فرانسه تا افغانستان و از... .

JPEG

JPEG

JPEG
لطفاً در اینجا کلیک کنید : https://www.bing.com/videos/search?q=ina+%2f+documents+sur+l%27afghanistan&&view=detail&mid=2C35034806CC8B77E4262C35034806CC8B77E426&FORM=VRDGAR

تاریخ نشر 11/10/2017

قسمت بالایی صفحه