سفر رئیسه اجرائیه امور زنان سازمان ملل متحد به کابل [fr]

خانم پومزل ملامبو – نگکوکا معاونهء سرمنشی سازمان ملل متحد، بحیث رئیسه اجرائیه امور زنان سازمان ملل متحد، از تاریخ ۱۸ الی ۲۱ جولای ۲۰۱۶ (از ۲۸ تا ۳۱ سرطان ۱۳۹۵) نخستین بازدیداش را از افغانستان انجام داد.

JPEG

خانم پومزل ملامبو – نگکوکا معاونهء منشی عمومی سازمان ملل متحد و رئیسه اجرائیه امور زنان سازمان ملل متحد است.

خانم ملامبو – نگکوکا که از سال ۲۰۰۵ تا سال ۲۰۰۸ معاونهء رئیس جمهور جمهوریت افریقای جنوبی بود، دارای تجربه بزرگ و شناخت وسیع مفید و موثر به ویژه در روال وظایف اش در داخل سازمان ملل متحد است. زیرا نامبرده دورهء خدمت مسلکی خویش را به احقاق حقوق فرد درداشتن حق برابری و حق عدالت اجتماعی وقف نموده است. خانم ملامبو – نگکوکا منحیث معاونهء رئیس جمهور، بالای برنامه های مربوط به مبارزه با پدیدهء فقر و غربت که می کوشید اشخاص فقیر، تنگدست و بی بضاعت بخصوص زنان را از دست آوردهای مثبت رُشد اقتصادی کشور مستفید سازد، نظارت داشت.

نامبرده قبل از این سمت، از سال ۱۹۹۹ الی سال ۲۰۰۵ وزیر معادن و انرژی و از سال ۱۹۹۶ تا سال ۱۹۹۹ معینهء وزارت تجارت و صنایع بود و همچنان با رویکار آمدن حکومت دموکراتیک درافریقای جنوبی، در چوکات حکومت اینبار مردم سالار، از سال ۱۹۹۴ الی سال ۱۹۹۶ مقام عضویت پارلمان را در اختیار داشت. یادآور باید شد که خانم ملامبو – نگکوکا در کارزار نبرد جهت سقط و ختم نظام نژاد پرستی حاکم در سرزمین آبایی اش، فعالانه سهم گرفت.

وی بتاریخ ۱۹ آگست ۲۰۱۳، در مقام های معاونیت منشی عمومی سازمان ملل متحد و رئیسه اجرائیه امور زنان این سازمان بین المللی تعیین گردید و معهذأ، امروز فقط در راستای ارتقای حقوق زن جد و جهد می ورزد. در همین چهارچوب جهت ملاقات با فعالان مختلفی که بگونهء عملی و راسخ در قبال بهبود شرایط زندگی زنان افغان دست اندرکار اند، بازدیدی از کابل بعمل آورد.

JPEG

بدین منوال، خانم ملامبو – نگکوکا در یک نشست استثنأیی گروپ کاری مربوط به نهاد "زنان، صلح و امنیت" شرکت نمود و از پیشرفت های اساسی بدست آمده و از چالش های که بخصوص فراروی جایگاه زنان افغان در روند صلح، دقیقاً با عطف به نتایج اجلاس اخیر پیمان اتلانتیک شمال یا "ناتو" در وارسا / ورشو، قرار دارد تا بالاخره برداشته شود، معلومات حاصل نمود.

JPEG

این بازدید حتماً به خانم پومزیل ملامبو – گکوکا فُرصت خواهد داد تا سفارشات گروه کاری نهاد "زنان، صلح و امنیت" و همچنان باقی پیام های را که طی مأموریت اش در افغانستان به وی سپرده شده است، به والاترین مراجع سازمان ملل متحد انتقال دهد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه