سفر خانم ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپایی فرانسه به سلوواکیا (۲۷ – ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۵ – ۶ عقرب ۱۳۹۶)

خانم ناتالی لوازوُ، وزیر مسئول امور اروپایی جمهوری فرانسه، جهت اشتراک در نشست عالی "تاترا" که از سوی کانون اندیشه بنام "گلوبسِک" تنظیم گردیده بود، از تاریخ ۲۷ الی ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۷ میلادی (از ۵ تا ۶ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی) عازم شهر شترابسکیِ پلِزو جمهوری سلوواکیا گردید. این ملاقات برای ششمین دور اجلاس سالانه اش، نمایندگان حکومت ها، نهادهای اروپایی، انجمن های غیر حکومتی و سکتور خصوصی را برای گفتمان درمورد احوال و اخبار سیاسی و اقتصادی اروپا دورهم جمع کرد.

JPEG

وزیر امور اروپایی فرانسه در جلسات دو مقطع کاری که به آینده اتحادیهء اروپا اختصاص یافته بود، سخنرانی نمود. موصوفه پیشنهادات جمهوری فرانسه را برای پایه گذاری مجدد یک اروپای مقتدر، متحد و مردم سالار، استوار بر ارزش های مشترک و یک اجندآی حفاظت، معرفی نمود.

وزیر امور اروپایی فرانسه با آقای ایوان کورکوک، همتای سلوواکی اش گفتگو و مشافهه نمود. ذوات فوق الذکر پرونده های اروپایی درمورد اخبار و احوال روز، به ادامه شورای مورخ ۱۹ و ۲۰ اکتوبر (۲۷ و ۲۸ میزان) اروپا، و توافق بدست آمده حین تدویر نشست مورخ ۲۳ اکتوبر (اول عقرب) این شورا دربابت بازنگری دستورالعمل سال ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵ هجری شمسی) در پیوند با تغییر مکان و مرجع خدمت کارگران را مطمح بحث قرار دادند. موصوفه با همتایان گروه "ویزگرآد" (متشکل از کشورهای هنگری، پولند، جمهوریت چِک و سلوواکیا) خویش نیز ملاقات و گفتگو نمود.

خانم ناتالی لوازو با آقایان پِتِر کازیمیر، وزیر مالیه سلوواکیا، اِلمار بروک، وکیل پارلمان اروپا، مارکوس سِفکوویک، معاون کُمیسیون اروپا و وِرنِر هویِر، رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا نیز بحث و تبادل نظریات انجام داد.

جهت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/slovaquie/evenements/article/slovaquie-deplacement-de-nathalie-loiseau-27-28-10-17

تاریخ نشر 11/12/2017

قسمت بالایی صفحه