سفر به ولایت پنجشیر – پنجشنبه 10 سپتامبر 2015 مطابق 19 سنبله 1394 [fr]

سفارت فرانسه در افغانستان خواست تا با ایستادن در کنار مردم افغانستان در مراسم بزرگداشت از چهارده همین سالگرد شهادت شهید احمد شاه مسعود اشتراک ورزد. بدین مناسبت، یک هیئت سفارت فرانسه به پنجشیر رفت و با خانوادهء قهرمان ملی و داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ملاقات کرد. این عزیمت بیانگر دلبستگی فرانسه به آرمان صلح، استقلال و وحدت است، ارزش های که این مبارز جاویدان بلاوقفه در راستای اش جد و جهد نمود.

PNG

تاریخ نشر 21/09/2015

قسمت بالایی صفحه