سفر آقای جورج پومپیدوو، صدراعظم فرانسه به افغانستان (ماه می سال ۱۹۶۸ میلادی / ماه ثور سال ۱۳۴۷ هجری شمسی)

خبرنگار فرانسوی ژان – پییر انکیری، در میان یک منظره صحرایی، بتاریخ ۷ می ۱۹۶۸ میلادی (۱۷ ثور ۱۳۴۷ هجری شمسی) طی یک گزارش تلویزیونی سفر رسمی آقای جورج پومپیدوو، صدراعظم وقت جمهوری فرانسه را به افغانستان اعلام می نماید. نامبرده، نخست سرزمین افغانستان را معرفی نموده و روابط همکاری با فرانسه را شرح و توضیح می دهد ؛ بعداً به تحکیم این روابط از جانب صدراعظم کشور ضمن سفراش اشاره می کند ... .

JPEG

صدراعظم جورج پامپیدوو در هفته اول ماه می سال ۱۹۶۸ میلادی مصادف به اواسط ماه ثور سال ۱۳۴۷ هجری شمسی عازم افغانستان گردید، ولی بخاطر بروز تظاهرات گسترده، تشدید اعتصابات و ناآرامی های اجتماعی در فرانسه در همین ماه، مجبور به برگشت اضطراری بصوب کشور متبوع اش شد.

JPEG

Voyage de Pompidou en Afghanistan

Dans son reportage du 7 mai 1968, Jean-Pierre ENKIRI, se trouvant dans un paysage désert d’Afghanistan, annonce le voyage de M. Georges POMPIDOU, 1er ministre, dans le pays. Il décrit l’Afghanistan et les relations de coopération avec la France que M. G. POMPIDOU devrait renforcer au cours de ce voyage.

JPEG

لطفاً در اینجا کلیک کنید : https://www.bing.com/videos/search?q=ina+%2f+documents+sur+l%27afghanistan&&view=detail&mid=3BF8E9925B1D7F6F75223BF8E9925B1D7F6F7522&&FORM=VRDGAR

تاریخ نشر 10/06/2018

قسمت بالایی صفحه