سفرء سفیر فرانسه به دهلی جهت اشتراک در جلسهء سالانه کمپنی های فرانسوی مستقر در هندوستان (اخیر ماه سپتامبر 2015) [fr]

چندین نشست تازه زمینه را مساعد ساخت تا توجه و علاقه مندی شرکت های فرانسوی در قسمت بازار اقتصادی و تجاری ممکنه افغانستان جلب گردد.

در آخر ماه آگست و در حاشیهء کنفرانس سفرأ، وزیر یک سلسه "ملاقات های سریع" را میان مسئولین پُست های سفارت و کمپنی های فرانسوی دایر نمود. در زمینه، سه شرکت فرانسوی فعال در بخش های طبی و تخنیک های عصری ارتباطات علاقه مندی خویش را ابراز داشتند.

به دعوت اتحادیهء روئسای کمپنی های فرانسوی (MEDEF)، سفیر و آمر شعبهء اقتصادی در پاریس نیز در حضور کم و بیش ده شرکت فرانسوی سخنرانی نمودند. این ابتکار به تعقیب سفر تازه ای به شهر دوشنبه پایتخت تاجکستان روی دست گرفته شد ؛ طی سفر دوشنبه، بازار اقتصادی و تجاری افغانستان به یک هیئت اتحادیهء روئسای کمپنی های فرانسوی (مِدِف) که جهت تجسس در عرصهء توانمندی و امکانات اقتصادی تاجکستان و منطقه آمده بود، معرفی گردید.

در آخر برج سپتامبر 2015، مانند هر سال، یک جلسه ای در دهلی برگزار شد تا شرکت های فرانسوی مقیم هندوستان بتوانند با سفرأ و آمرین خدمات اقتصادی جنوب آسیا (افغانستان، بنگلدیش، نیپال، پاکستان و سریلانکآ) ملاقات نمایند. برای سومین سال متوالی سفیر فرانسه در افغانستان در این نشست اشتراک ورزید، اما اینبار برعلاوه مسئول شعبهء اقتصادی، رئیس آژانس سرمایه گذاری افغانستان که به اشتراک کنندگان گِردهمایی جوانب قوت و ضعف کشوراش را وضاحت داد و هکذأ تماس های زیادی را قایم کرد، موصوف را همراهی می نمودند.

جای انکار نیست که افغانستان نظر به نا امنی، همچنان فساد و جمع عواملی که بازگوی موقف بد اش در زاویهء دید شاخص های مطالعاتی بنام "تجارت یا داد و ستد کردن" از سوی بانک جهانی می باشد، دارای بازار اقتصاد دشواری است. افزون بر این، کشوریست خیلی وسیعاً وارداتی و با داشتن ضرورت های بی حد و حصری و در مملکت امداد بین المللی بسطح استثناَیی ادامه داشته و تلاش های جدیدی جهت پیاده نمودن برنامهء بُلند هدف اصلاحاتی و انکشاف رویکار های منطقه ای در راستای بازگشتاندن افغانستان به نقش چهار راه تاریخی اش، صورت پذیرفت.

سفیر فرانسه و مسئول شعبهء اقتصادی آمادگی خویش را به پیمانکاران در زمینهء کمک با ایشان در تشبثات ذوات مذکور در بازار اقتصادی و تجاری افغانستان یادآور شدند.

JPEG
JPEG

تاریخ نشر 08/10/2015

قسمت بالایی صفحه