سفارت فرانسه سوءقصد ۷ فبروری (۱۹ دلو) علیه ستره محکمه را تقبیح می نماید. [fr]

- سفارت فرانسه در افغانستان سوءقصد دهشت افگنانه ۷ فبروری (۱۹ دلو) علیه ستره محکمه را در کابل شدیداً محکوم می نماید.

- این سوءقصد مرگبار به ادامه شیوه های مذبوحانه عاملین اش، بار دیگر افراد ملکی مظلوم و بیگناه، در اینجا مأمورین ستره محکمهء جمهوری اسلامی افغانستان را آماج قرار داد. بدبختانه نتیجه این سوءقصد دهشت افگنانه خیلی سنگین است، زیرا این حمله، نظر به اطلاعات بدست آمده از جانب مقامات افغانی، منجر به جان باختن ۲۱ تن و مجروح شدن بیش از ۵۳ فرد دیگر گردید.

- انتخاب ستره محکمه چون هدف دهشت، این عالی ترین مرجع عدلی قوه قضائیه افغانستان، تصمیم جنایت کارانه عاملین اش را به حمله حتی بر پایه های قانونمداری و بنیاد مردم سالاری در افغانستان به اثبات می رساند.

- سفارت فرانسه در افغانستان عمیق ترین مراتب تأثرات و تسلیت خویش را به خانواده های قربانیان فاجعه و همچنان به حکومت افغانستان تقدیم می نماید. سفارت مذکور مجدداً تأکید می ورزد که فرانسه در راستای نبرد افغانستان علیه دهشت افگنی، درکنار این کشور می ایستد.

تاریخ نشر 08/02/2017

قسمت بالایی صفحه