سفارت فرانسه سوءقصد ۲۴ آگست (۳ سنبله) را علیه پوهنتون امریکایی در افغانستان محکوم می کند [fr]

JPEG

-  سفارت فرانسه سوءقصد دهشت افگنانه ای که دیشب در کابل، پوهنتون امریکایی در افغانستان را آماج خود ساخت، شدیداً تقبیح می نماید.

-  این سوءقصد بازهم افراد ملکی بیگناه را هدف قرار داد و واضحاً قصد داشت تا حداکثر ممکنه قربانیان از خود بجا گذارد. بدبختانه، نتیجه این حمله دهشت افگنی خیلی سنگین است ؛ زیرا نظر به آخرین اطلاعات انتشار یافته از سوی مقامات افغان، در این واقعهء خونین ۱۲ تن کشته و بیش از ۴۰ تن دیگر مجروح شده اند.

-  هدف قرار دادن یک پوهنتون معتبر کابل که جوانان و نخبگان افغانستان فردا را آموزش می دهد، دال بر تصمیم دهشت افگنان به وارد کردن حملات بر علم، دانش و فُرصت گشایش جوانان بسوی جهان بیرون و اعمال تاریک اندیشی شان است.

-  سفارت فرانسه مراتب عمیق ترین تسلیت و تأثرات خویش را به خانواده های قربانیان و همچنان به جمیع مجتمع محصلین و اهل خبره کانون تحصیلات عالی افغانستان که اکنون در دامن غم انگیز ماتم و سوگ نشسته اند، تقدیم می نماید.

-  فرانسه در این آزمون المناک در کنار مردم و حکومت افغانستان می ایستد، و افغانستان را در راستای مبارزه اش با دهشت افگنی پشتیبانی می کند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه