سفارت فرانسه سوءقصد مورخ ۱۰ نوامبر (۲۰ عقرب) علیه قونسلگری عمومی آلمان در شهر مزارشریف را محکوم می کند [fr]

- سفارت فرانسه در افغانستان سوءقصد دهشت افگنانه ای که بتاریخ ۱۰ نوامبر ۲۰۱۶ (۲۰ عقرب ۱۳۹۵) قونسلگری عمومی کشور آلمان در شهر مزارشریف را آماج قرار داد، شدیداً محکوم می کند.

- این سوءقصد که یکبار دیگر افراد ملکی بیگناه را مورد هدف خود واقع ساخت، بوضوح می رساند که مقصداش بجا گذاشتن حداکثر ممکنه قربانیان بود. بدبختانه، نتیجه این حمله دهشت افگنانه خیلی سنگین است، زیرا طبق آخرین آمار و معلومات بدست آمده از سوی مسئولین افغانی، این حمله خونبار باعث مرگ ۷ تن و مجروح شدن بیش از ۱۲۰ فرد دیگر گردید.

- انتخاب یک مجمعهء دیپلوماتیک که مظهر پیوند محکم میان کشورهای آلمان و افغانستان در شمال این سرزمین است، عزم لجوجانه دهشت افگنان بر آوردن ضربه و هجوم بالای دریچهء گشایش مردم افغانستان بسوی جهان بیرون، و بدینگونه اعمال نظریات تاریک گرایانه شان را به اثبات می رساند.

- سفارت فرانسه نخست از همه همبستگی خویش را به همکاران، دوستان و شرکای آلمانی ما، که چه در افغانستان باشند و چه درهرگوشه دنیا، اظهار داشته و مراتب تسلیت عمیق خویش را به خانواده های قربانیان و همچنان به جمیع باشندگان نجیب شهر مزارشریف که متحمل آزمون صعب و دردناکی گردیده اند، تقدیم می نماید.

- فرانسه متحد کامل آلمان است و در کنار افغانستان در راستای نبرد علیه دهشت افگنی می ایستد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه