سفارت فرانسه سوءقصد تروریستی ۲ مارچ (۱۲ حوت) در جلال آباد را محکوم می کند [fr]

-  سفارت فرانسه سوءقصد شنیعی که دیروز قونسلگری عمومی هندوستان را در جلال آباد هدف قرار داد، شدیداً تقبیح می نماید.

-  یکبار دیگر سوءقصدی در میان افراد ملکی بیگناه انجام داده شد و این حملهء دهشت افگنی منجر به کشته شدن دو باشندهء جلال آباد منجمله یک خانم گردید. در اثر این سوءقصدی که یک مقر دیپلوماتیک را آماج ساخت، برعلاوه ۱۹ تن از افراد ملکی که مشمول کودکان اند، جراحت برداشتند. مراتب تسلیت و تأثرات خودرا به وابستگان قربانیان این حمله، اعم از کشته شدگان، مجروحین و همچنان به سران و مردم افغانستان ابراز می داریم.

-  در یک چنین حالت المناکی که آقای ژان – میشل مارلو، سفیر فرانسه در افغانستان اندکی قبل طی بازدیداش از ولایت ننگرهار با قونسل عمومی هندوستان در جلال آباد ملاقات نموده بود، سفارت فرانسه هذآ مراتب همبستگی خویش را به عمله و فعله دیپلوماتیک و قونسلی هندوستان اظهار می دارد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه