سفارت فرانسه سوءقصدهای تروریستی ۲۷ فبروری (۸ حوت) را در اسعدآباد و کابل محکوم می کند : [fr]

-  سفارت فرانسه سوءقصدهای شنیع دهشت افگنی دیروز را که در اسعدآباد مرکز ولایت کنر و در شهر کابل انجام داده شد، شدیداً تقبیح می نماید.

-  یکبار دیگر این دو سوءقصد در میان افراد ملکی بیگناه رُخ داد و بلخصوص باعث تلفات سنگین گردید که جان ۲۳ تن را گرفت و در آن واقعات خونین حدوداً پنجاه فرد دیگر جراحت برداشتند. مراتب تسلیت و همدردی خودرا به اقارب جمیع قربانیان، اعم از کشته شدگان، مجروحین و همچنان به مقامات و مردم افغانستان ابراز می داریم.

-  سفارت فرانسه بر ضرورت تحکیم سریع یک صلح پایدار در افغانستان تأکید مجدد می ورزد.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه