سفارت فرانسه در افغانستان سوءقصد ۲۳ جولای (۲ اسد) را محکوم می کند [fr]

- سفارت فرانسه با شدیدترین الفاظ سوءقصد شنیع دهشت افگنی که دیروز بعد از چاشت در کابل یک مظاهره مسالمت آمیز را در نزدیکی های مقر شورا آماج قرار داد، با شدیدترین الفاظ تقبیح می کند.

- این سوءقصد خونین جهت گرفتن هرچه بیشتر قربانی از مردم، عمداً در میان افراد ملکی که در فضای صلح و آرامش دست به تظاهرات زده بودند، انجام داده شد. متأسفانه نتیجه این حملهء دهشت افگنی خیلی سنگین است.

- در چنین حالت المناک، مراتب تسلیت و همدردی خودرا نخست به خانواده های قربانیان اعم از کشته شدگان و مجروحین این رویداد مرگبار، و همچنان به جمیع شهروندان هزاره که از اثر آن در سوگ و ماتم دردناکی نشسته اند، ابراز می داریم.

- فرانسه در این آزمون غم انگیز، در کنار مردم و حکومت افغانستان قرار می گیرد و از مبارزهء افغانستان علیه دهشت افگنی پشتیبانی می کند.

JPEG

تاریخ نشر 24/07/2016

قسمت بالایی صفحه