سفارت فرانسه در افغانستان سوءقصد مرگبار مورخ ۳۰ اپریل ۲۰۱۸ میلادی (۱۰ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی) را شدیداً تقبیح می کند : [fr]

PNG

- سفارت جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان دو سوءقصد دهشت افگنانه پیهمی که صبح روز دوشنبه ۳۰ اپریل ۲۰۱۸ میلادی (۱۰ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی) کابل، پایتخت افغانستان را آماج قرار داد، با شدیدترین الفاظ محکوم می کند.

- اولین سوءقصد این روز، حین ساعات گشایش دفاتر ریاست امنیت ملی در قسمت ورودی یک ساحه ای که تحت امنیت قرار داشت، و درحالیکه جمع عفیر منسوبین عازم محل وظایف شان بودند، رُخ داد.

- دومین سوءقصد حدوداً بیست دقیقه بعد از نخستین انفجار انتحاری، در زمانیکه تیم های عملیاتی و امداد رسانی، و همچنان تعداد کثیر خبرنگارانی که در محل اولین سوءقصد تجمع کرده بودند، بوقوع پیوست. عزم به انجام قتل و کشتار بدون تمیز و تفکیک مبرهن است : در زمرهء قربانیان واقعات خونبار یوم مذکور، تعداد کثیری از افرادیکه جهت تأمین امنیت ساحه، کمک رسانی به قربانیان و ایفای وظیفه خبرنگاری شان در راستای آزادی اطلاعات، شجاعانه سرازیر شده بودند، وجود دارند.

- نتایج این حمله شنیع دهشت افگنی که در مرحله کنونی هنوز موقت و دست اول توصیف می گردد، بدون شک خیلی سنگین است.

- ما، در چنین حالت و وضع اسفناک، مراتب تعزیت و همبستگی مان را به خانواده های جمیع قربانیانی که یا جان های شیرین شان را از دست داده و یا مجروح شده اند، تقدیم می داریم.
- جمهوری فرانسه، در حالیکه در میان تعداد زیاد خبرنگاران مقتول، یک عکاس آژانس خبرگزاری فرانسه نیز است، با بوقوع پیوستن این حادثه شوم، پشتیبانی و وابستگی راسخ خویش را به آزادی مطبوعات و بیان که پایه های اصلی بنای یک جامعهء مردم سالار و آزاد در افغانستان بشمار می آید، یادآور می شود.

-  .
- 

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه