سفارت فرانسه در افغانستان حمله شنیع مورخ ۲۴ جنوری (۴ دلو) را بر دفتر سازمان خیریه حمایت از کودکان در جلال آباد محکوم می کند. [fr]

PNG

"سفارت جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان حمله قبیحی که دفتر سازمان خیریه حمایت از کودکان را در شهر جلال آباد آماج قرار داد، شدیداً محکوم می کند. سفارت جمهوری فرانسه مراتب تسلیت و تعزیت خویش را به خانواده های قربانیان تقدیم می دارد.

سفارت جمهوری فرانسه نقش خطیر و مبرم فعالان امور بشردوستانه و سازمان های غیر حکومتی را در افغانستان و در سراسر جهان مجدداً تأیید می کند. جمهوری فرانسه مجبوریت و الزامیت بر تمام طرفین درگیر را در امر رعایت حقوق بین المللی امور بشردوستانه تذکار می دهد."

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه