سفارت فرانسه انجام حمله بر قرارگاه ماین روبی موسسهء هلوترَست را در بغلان شدیداً محکوم می کند – (کابل، ۱۰ جون ۲۰۲۱ میلادی / ۲۰ جوزا ۱۴۰۰ هجری شمسی)

ما حملهء مورخ شب سه شنبه ۸ جون (۱۸ جوزا) بر قرارگاه ماین روبی موسسهء هلوترَست واقع ولایت بغلان را با شدیدترین الفاظ محکوم می نمائیم. ما مراتب تعزیت و تسلیت مان را به جمیع قربانیان و اقارب شان تقدیم می داریم.

از سال ۱۹۸۹ میلادی (سال ۱۳۶۸ هجری شمسی) بدینسو، ۰۰۰ ۴۰ افغان در اثر انفجار ماین های زمینی جانباختند. از کارکنان امور بشردوستانه که در راستای پاکسازی و انقاذ سرزمین افغانستان از ماین ها پیهم جد و جهد می ورزند، باید حراست و محافظت بعمل آمده و بعد از وقوع چنین حملات بی معنی و مرگبار، یاساق عدالت باید مرعی الاجرا گردد.

تاریخ نشر 10/06/2021

قسمت بالایی صفحه