سـفر سـفیر فرانســـه به ولایـت نیمروز (۵ آگسـت ۲۰۱۸ / ۱۴ اسـد ۱۳۹۷)

بازدید از ولایت نیمروز : آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان، هفتهء گذشته عازم ولایت جنوب غربی افغانستان نیمروز گردید.

JPEG

موصوف در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز، با آقای انجِنیر محمد سمیع، والی، حاجی گُل صافی، رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان و تعدادی از مقامات ولایت نیمروز امکانات توسعهء تعاون و امداد را در این ولایت مطمح بحث و مداقه قرار داد

JPEG

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر فرانسه مقیم افغانستان از اردوگاه مهاجرین افغان واقع در نزدیکی خط مرزی میان افغانستان و ایران، این دو کشور همجوار بازدید بعمل آورد،...

JPEG

... و در آنجا روزگار مشقت بار و وضعیت بد معیشتی اکثر این مهاجرین، بخصوص زنان و کودکانی را که اخیراً از جمهوری اسلامی ایران برگشته اند، از نزدیک مشاهده نمود.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه