سـتِفَن هِسِــل، بزرگمـرد یک ســـده

گزارش جالبی درمورد زندگی و کارکردهای ستِفَن هِسِل (تولد در سال ۱۹۱۷ میلادی، برلین – وفات در سال ۲۰۱۳ میلادی، پاریس / ۱۲۹۶ – ۱۳۹۲ هجری شمسی)، اهل شعر، ادب و فرهنگ، ابرمرد تفکر، نیرو و تحرک معنوی، انسان ذاتاً مثبت گرا، مهمان نواز و بشردوست، مرد استوار و ثابت قدم و متعهد به سرنوشت بشر و طبیعت، مدافع سرسخت و پیگیر حقوق بشر، معتقد به اروپای متحد...، نویسنده و دیپلومات فرانسوی آلمانی الاصل در سازمان های بین المللی جهان.

JPEG

"در مقابل هر نوع استبداد، ظلم، تخطی... و سیطره پول و سرمایه، ابراز خشم و انزجار نمایید ! به پا خیزید، دست اندرکار شوید و مقاومت کنید ! متعهد گردید !

مقاومت یعنی خلاقیت و خلاقیت، مقاومت است !"
(ستِفَن هِسِل)

PNG

JPEG

JPEG

Stéphane Hessel - L´homme d´un siècle
لطفاً در اینجا کلیک کنید : https://www.arte.tv/fr/videos/073460-000-A/stephane-hessel-l-homme-d-un-siecle/

تاریخ نشر 18/10/2017

قسمت بالایی صفحه