سخنرانی مراسم گزینش و حلف وفاداری رئیس جمهور فرانسه [fr]

نطق مراسم گزینش و حلف وفاداری ای را که از جانب رئیس جمهور جدید فرانسه بروز یکشنبه ۱۴ می ۲۰۱۷ میلادی (۲۴ ثور ۱۳۹۶ هجری شمسی) در کاخ اِلیزهِ ایراد گردید، روی سایت وزارت امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه دریافت بدارید.

JPEG

جهت تماشای ویدیوی بیانیهء مراسم گزینش و حلف وفاداری، لطفاً در اینجا کلیک کنید :

http://intranet.diplomatie.gouv.fr/...

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه