سخنرانی سفیر فرانسه بمناسبت جشن ملی

Discours de M. Salahudin Rabnani, ministre afghan des Affaires étrangères

"اولتر از همه، از اینکه دعوت ما را پذیرفتید، میخواهم از شما اظهار قدردانی نموده و بگویم تا چه حد من و همسرم "ایولین" از اینکه برای سال سوم جشن ملی فرانسه را با شما تجلیل می نمایم، خرسند هستیم. برای بار سوم، 14 جولای در جریان ماه مبارک رمضان واقع می گردد، امری که برای اکثریت شما باعث تکلیفی گردیده، اما برای ما این روز یک تاریخ نمادین است که نمیتوان آنرا تغییر داد و از اینکه شما به تعداد گسترده ای تشریف آورده اید، صمیمانه سپاسگزارم.

سال گذشته در همین روز، شک و تردید های متعددی در رابطه به اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری و یا عواقب ختم مآموریت نیروهای حافظ صلح وجود داشت. از آن زمان تا حال، ابرهای تیره زیادی به روشنایی گرائیده و پیشبینی های بدبینانه تکذیب گردید. جا دارد تا در اینجا از شجاعت نیروهای امنیتی افغانستان که امسال با یک فصل جنگ های خاصتاً خشونت بار مقابل اند، یادآوری نمایم. به هر حال، دوست واقعی کسی است که حقایق را میگوید، یگانه نگرانی ما در این مقطع زمانی اینست که افغانستان تا حال وزیر دفاع ملی ندارد، و به طور کُل حکومت وحدت ملی هنوز به شکل یک تیم واحدی که در آن همه از خود انعطاف پذیری لازم برای اعمال منافع ملی نشان دهند، فعالیت نمی نماید.

بدون شک، هنگام ورود به سفارت شما به یک سلسله تصاویری متوجه شدید که موضوع تغییر اقلیم را به خاطر می آورد. سال 2015 با برگزاری یک رویداد مهم در پاریس برای آیندهء همه ما، افغان ها، فرانسوی ها و تمام باشندگان این سیاره، خاتمه خواهد یافت. از تاریخ 30 نوامبر الی 11 دسامبر، اضافه تر از بیست هزار نفر ( که یک رقم مشابه از اعضای جامعه مدنی نیز بر این افزود میگردد) غرض تصمیم گیری روی تدابیری که برای مبارزه علیه تغییر اقلیم اتخاذ میگردد، به هدف محدود نگه داشتن صعود درجه حرارت بین 1.5 و 2 درجه و همچنان جهت عیار نمودن جوامع ما با نتایج این صعود، دور هم جمع خواهند گردید.

این یک چالش عظیم است، زیرا 196 گروه باید در این اجماع روی تدابیری که باید اتخاذ گردد، توافق نمایند. ما باید با اتکاء روی سهم هر مملکت، با یک بخش مالی مهم و تعهد جامعه مدنی و نهاد های غیر حکومتی، مانند شرکت ها، به یک توافق جهانی برسیم. در عین حال، لازم است تا به موضوع تغییر اقلیم منحیث یک تکلیف نه بلکه بحیث یک فُرصت برای اشتغال زایی و ایجاد ثروت بنگریم. اما این چالش برای کشور های که اقتصاد شان در این چوکات محیط زیستی مشکل در حال تکوین می باشد، به همان اندازه وسیعتر است. به همین دلیل، آوای افغانستان در اعلام سهم ملی آن بطور خاص مورد انتظار می باشد

در واقع این موضوع مستقیمآ به افغانستان ربط دارد، چه تاثیر آلودگی هوا در کابل و یا چه حوادث طبیعی دیگری چون لغزش زمین و یا برفکوچ ها، بدون این که در اینجا از نتایج تغییر اقلیم بالای زراعت صحبت نمود. جامعه مدنی افغانستان روی این موضوع به تاریخ 6 ماه جون غرض یک نظرخواهی شهروندان که در عین زمان در 70 مملکت راه اندازی گردیده بود، بسیج گردید. با درنظرداشت نظر خواهی یادشده ، اساسآ روی دو رقم صحبت می نمایم : اضافه تر از 80% افغان ها می پندارند که خیلی متوجه عواقب تغییر اقلیم هستند ؛ اضافه تر از 60% فکر میکنند که این یک چانسی است برای بهبودی کیفیتء زندگی شان، ولی در مقابل 30% تغییر اقلیم را به مثابه یک تهدید درک می نمایند.

این آمار به ما نشان میدهد که افغان ها تا چه حد با اجتناب از یأس و درماندگی در مقابل مصائب، مصمم اند تا از تمام فُرصت های دست داشته در یک مسیر و معنی مثبت استفاده نمایند و میخواهم روی این حرف خوشبینانه، سخنانم را خاتمه بدهم.

از شما تشکر می نمایم."

تاریخ نشر 20/08/2015

قسمت بالایی صفحه