سال ۱۳۹۷ هجری شمسی مبارکباد !

JPEG

سفارت جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان سال جدید ۱۳۹۷ هجری شمسی را برایتان صمیمانه تبریک می گوید.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه