سال ۱۳۹۶ هجری شمسی مبارکباد !

JPEG

سفارت فرانسه در افغانستان سال جدید ۱۳۹۶ هجری شمسی را برایتان صمیمانه تبریک می گوید.

JPEG

تاریخ نشر 16/03/2017

قسمت بالایی صفحه