سال ۱۳۹۵ هجری شمسی مبارکباد ! [fr]

سفارت فرانسه در افغانستان سال جدید ۱۳۹۵ هجری شمسی را برایتان صمیمانه تبریک می گوید.

JPEG

تاریخ نشر 24/05/2016

قسمت بالایی صفحه