سال متقاطع فرانسه – کولمبیا ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)

افتتاح فصل کولمبیایی در فرانسه (۲۳ جون ۲۰۱۷ / ۲ سرطان ۱۳۹۶)

JPEG

بعد از موفقیت فصل فرانسه در کشور کولمبیا، اینبار نوبت به فرهنگ کولمبیایی می رسد تا با برگزاری محافل و تظاهرات هنری و فرهنگی، از ورای بیش از ۲۵۰ رویداد در پاریس و منطقه مفتخر گردد.

روئسای جمهور سانتوس و ماکرون بروز جمعه ۲۳ جون ۲۰۱۷ میلادی (۲ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی)، حین اجرای کنسرت بواسطهء اورکسترهای دِموس و کولمبیایی های جوان در فیلارمونی پاریس، فصل کولمبیایی را رسماً در کشور فرانسه گشودند.

یک برنامه همکاری بُلند پروازانه

سال فرانسه – کولمبیا ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)، در سال نخست در یک کشور هسپانیوی زبان و در سال دوم در امریکای جنوبی بعد از کشور برازیل، دایر گردید و بُلند پروازانه ترین برنامه همکاری می باشد که تا اکنون میان دو کشور عقد گردیده است.

سال فرانسه – کولمبیا ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) با برگزاری فصل فرانسه در کولمبیا از تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۱۶ الی ۱۴ جولای۲۰۱۷ میلادی (از ۲۶ قوس ۱۳۹۵ تا ۲۳ سرطان ۱۳۹۶ هجری شمسی) در ده بزرگترین شهرهای این کشور آغاز گردید. متعاقباً، جشن فصل کولمبیا در فرانسه سر از تاریخ ۲۳ جون الی ۱۷ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی (از ۲ سرطان تا ۲۷ قوس ۱۳۹۶ هجری شمسی) تدویر یافته و از آن تجلیل بعمل می آید.

در مجموع، بیش از ۷۰۰ رویداد در دو طرف بحر اطلس در عرصه های گوناگونی چون فرهنگ، اقتصاد، هنر آشپزی، تحقیقات علمی، تحصیلات عالی، ورزش و فنآوری های جدید انتظام یافته، دایر می گردد. (...)

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/colombie/l-annee-croisee-france-colombie-2017/

تاریخ نشر 26/06/2017

قسمت بالایی صفحه