سازمان پیمان اتلانتیک شمال (ناتو) – اشتراک ژان – ایوو لودریان در نشت عالی سازمان پیمان اتلانتیک شمال (ناتو) (بروکسل، ۲۵ می ۲۰۱۷ / ۴ جوزا ۱۳۹۶)

آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه، بروز پنجشنبه ۲۵ می (۴ جوزا) در بروکسل، رئیس جمهور فرانسه را جهت اشتراک در جلسهء سران دول و حکومات سازمان پیمان اتلانتیک شمال (ناتو) همراهی و مشایعت نمود.

PNG

این ملاقات فُرصتی بود جهت تأیید مجدد وحدت پیمان و پیوند مستحکم فرااتلانتیک و همچنان عزم و جزم فرانسه در راستای تطبیق تعهداتی که در نشست عالی کشور گال سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ هجری شمسی) درمورد افزایش مصارف دفاعی و عصری سازی ظرفیت های مان عقد گردید. این تعهد جایگاه موازی با ابتکارات جاری به نفع تقویت دفاع اروپا دارد.

در جلسه متذکره نقش ممدی که سازمان پیمان اتلانتیک شمال (ناتو) در قبال مبارزه علیه هراس افگنی می تواند انجام دهد، نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. فرانسه تعهد عملی خویش را دوشادوش متحدین اش در داخل سازمان پیمان اتلانتیک شمال (ناتو) با اشتراک در انتظامی بنام "حضور پیشرفته تحکیم یافته"، بمثل تعهداش در خارج آنچنانیکه کشور نامبرده بخصوص در افریقا و شرق در خط اول نبرد قرار دارد، رقم زد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/actualites-et-evenements-lies-a-la-defense-et-la-securite/article/otan-participation-de-jean-yves-le-drian-au-sommet-de-l-otan-25-05-17

تاریخ نشر 28/05/2017

قسمت بالایی صفحه