سازمان ملل متحد – پیشنهاد منشی عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر انتصاب خانم میشِل بَشلهِ، در سمت کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر (۹ آگست ۲۰۱۸ / ۱۸ اسد ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه از پیشنهاد منشی عمومی سازمان ملل متحد مبنی بر انتصاب خانم میشِل بَشلهِ در سمت کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر استقبال و قدردانی می کند، و پشتیبانی تام خویش را از موصوفه اعلام می دارد.

JPEG

خانم میشِل بَشلهِ برخوردار از مقام و حیثیت والای بین المللی لازمه جهت ایفای این دورهء وظیفوی دشوار و سنگین است. موصوفه درچوکات وظایف بزرگ و خطیری انجام یافته در گذشته و مبارزاتی که جهت ترویج نظام مردم سالاری به پیش برده، قوت و استواری تعهداش را در راستای ارتقای اساسات حقوق بشر به اثبات رسانیده است. خانم بَشلهِ بحیث نخستین رئیسه اجرائیه سازمان ملل متحد در امور زنان، نیز دارای تجارب غنی در ملل متحد است.

جمهوری فرانسه در این سالی که ما در شرف گرامیداشت از هفتادمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار داریم، از دول عضو سازمان ملل متحد می خواهد تا بتاریخ ۱۰ آگست (۱۹ اسد) از این تقرری حمایت کنند.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-proposition-du-secretaire-general-de-l-onu-de-nommer-michelle

تاریخ نشر 12/08/2018

قسمت بالایی صفحه