سازمان ملل متحد – نامزدی فرانسه به کُمیسیون مسئول مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر سازمان ملل متحد (۱۳ مارچ ۲۰۱۷ / ۲۳ حوت ۱۳۹۵)

کشور فرانسه بمناسبت گشایش شصتمین اجلاس سالانه کُمیسیون مسکرات و مواد مخدر سازمان ملل متحد بتاریخ ۱۳ مارچ ۲۰۱۷ میلادی (۲۳ حوت ۱۳۹۵ هجری شمسی) در شهر وین، نامزدی خویش را به دور جدید سالیان ۲۰۱۸ -۲۰۲۱ میلادی (۱۳۹۷ – ۱۴۰۰ هجری شمسی) مجدداً ارائه نمود.

PNG

کُمیسیون مسکرات و مواد مخدر، یک کُمیسیون کاری شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ایکوسوک) بوده، و وظیفه و مأموریت اش تأمین اجرای میثاق های بین المللی درمورد تفتیش مواد مخدر است. فرانسه به استثنأی دوره ۲۰۰۸ - ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۷ – ۱۳۸۹ هجری شمسی)، از بدو تأسیس این کُمیسیون در سال ۱۹۴۶ میلادی (۱۳۲۵ هجری شمسی) دائماً عضو آن بوده است. فرانسه در قسمت سیاست مبارزه علیه مواد مخدر، راهکار مبتنی بر کاهش مشترک عرضه و تقاضا به مسکرات و مواد مخدر، ارجگزاری به حقوق بشر و ارتقای همکاری بین المللی را برمی گزیند.

JPEG

ما، در دورهء کنونی بیشتر به برخورد پیشگیرانه اولویت قایل شدیم. ما آرزومندیم تا طی سه سال آینده ۲۰۱۸ - ۲۰۲۱ میلادی (۱۳۹۷ – ۱۴۰۰ هجری شمسی) زحمات و تلاش های جامعه جهانی را در این باب، یعنی در قبال تعبیه و تدوین سیاست های عامه، بطور اخص درنظر گرفتن بهتر زوایای اجتماعی و صحی معضل مواد مخدر، ادامه دهیم. فرانسه جهت دسترسی به ادویه، مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و همچنان ارتقای سیاست های جلوگیری از این مواد مضره و تباه کن، استوار بر تحقیقات، ارزیابی و اسناد علمی، جد و جهد می ورزد.

JPEG

فرانسه عملکراش را در راستای حفظ یکپارچگی و وحدت جامعه جهانی برای پاسخگویی به معضل مواد مخدر، پیگیری خواهد نمود.

جهت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-a-l-onu/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-candidature-de-la-france-a-la-commission-des-nations-unies

تاریخ نشر 14/03/2017

قسمت بالایی صفحه