سازمان ملل متحد – شورای امنیت - سخنان معاونهء نماینده دائمی فرانسه در قبال اوضاع و جریانات اخیرافغانستان

بروز چهارشنبه ۱۹ جون ۲۰۱۹ میلادی (۲۹ جوزا ۱۳۹۸ هجری شمسی)، خانم اَن گِگِن، معاونهء نماینده دائمی جمهوری فرانسه نزد سازمان ملل متحد طی اجلاس شورای امنیت این سازمان، برالزامیت تداوم پشتیبانی از افغانستان در راستای تأمین صلح، مردم سالاری و انکشاف تأکید ورزید.

JPEG

خانم گِگِن ضمن سخنرانی خویش سه اولویت را خاطرنشان نمود : ۱- حفاظت از افراد ملکی ؛ ۲- بذل تلاش ها جهت رسیدن به یک صلح تفاهمی و پایدار ؛ ۳- روال برگزاری مناسب و سالم انتخابات ریاست جمهوری.

JPEG

Impératif de continuer à soutenir l’#Afghanistan sur le chemin de la paix, de la démocratie & du développement - @anngueguen souligne 3 priorités: Protection des civils, efforts pour atteindre une paix négociée & durable, bon déroulement des élections présidentielles.

تاریخ نشر 20/06/2019

قسمت بالایی صفحه