سازمان ملل متحد – روز جهانی مبارزه علیه جزأی مرگ (۱۰ اکتوبر ۲۰۱۹ / ۱۸ میزان ۱۳۹۸)

جمهوری فرانسه بمناسبت گرامیداشت از هفتدهمین روز جهانی مبارزه علیه جزأی مرگ یا مجازات اعدام، مخالفت خویش را با تعمیل جزأی مرگ، و آنهم اگر درهرمکانی صورت گیرد و درتحت هرگونه حالات و شرایطی اجرا گردد، تذکار می دهد، و تمامی دولی که هنوزهم سزأی مرگ یا اعدام را مرعی الاجرا می کنند، به تطبیق یک دورهء استمهالی یا تعلیقی جهت امحای قطعی این مجازات اشد تشویق و ترغیب می کند.

JPEG

جمهوری فرانسه از وضع و تصویب قطعنامه سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه جنوری (ماه های جدی/دلو) گذشته مبنی بر یادآهانی از تعمیل یک دورهء استمهالی یا تعلیقی جهانی درمورد جزأی مرگ یا مجازات اعدام که از سوی جمع تاریخی متشکل از ۱۲۱ دولت حمایت گردید، استقبال و قدردانی می کند.

بروز پنجشنبه ۱۰ اکتوبر ۲۰۱۹ میلادی (۱۸ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی)، مقام رهبری جمهوری فرانسه در رأس کُمیتهء وزرأی شورای اروپا، با اشتراک و همکاری شهر ستراسبورگ، یک کنفرانس بسیج را در راستای محو جزأی مرگ یا اعدام که از آنجمله امر امحای تقریباً کامل این سزأی ناعادلانه، غیرانسانی و ناکارآ در قارهء اروپا یکی از بزرگترین موفقیت های شورای اروپا محسوب می گردد، تنظیم و تدویر کرد.

"جزأی مرگ یا اعدام نشان خاص و جاویدان وحشت و بربریت است". - ویکتور هوگو (سخنرانی مورخ ۱۵ سپتامبر ۱۸۴۸ میلادی / ۲۴ سنبله ۱۲۲۷ هجری شمسی)

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/evenements-et-actualites-lies-aux-nations-unies/actualites/article/nations-unies-journee-mondiale-contre-la-peine-de-mort-10-10-19

تاریخ نشر 13/10/2019

قسمت بالایی صفحه