سازمان ملل متحد – روز جهانی امداد بشردوستانه (۱۹ آگست ۲۰۱۷ / ۲۸ اسد ۱۳۹۶)

فرانسه بمناسبت روز جهانی امداد بشردوستانه، از تعهد و پایمردی کارمندان امور بشردوستانه که اکثراً با قبول خطرات و به قیمت جان شان کمک های اولیه و لازمه را به مردم نیازمند و مایحتاج می رسانند، استقبال و قدردانی بعمل می آورد.

JPEG

این عمله و فعله امور بشردوستانه، جهت کمک رسانی به دستکم ۱۲۸ میلیون تنی که در جهان ضرورت به معاونت و معاضدت بشردوستانه دارند، با کمال شجاعت و ایثار بخاطر کاستن درد و رنج قربانیان درگیری های مسلحانه، حوادث و آفات طبیعی یا دیگر حالات اضطراری، زحمات عدیده ای را متقبل گردیده و دست اندرکارهای مبرمی اند.

برای فرانسه مسائل مربوط به حفاظت، امنیت و مبارزه با معافیت از اعمال انجام یافته بالای شان در اولویت قرار دارد. ما به بسیج مان، بخصوص در داخل تشکیلات سازمان ملل متحد جهت حرمتگزاری به حقوق بین المللی، تأمین محافظت از افراد ملکی در منازعات بواسطهء دسترسی مطمئن و بدون اسداد و موانع امداد بشردوستانه، و اجازه دادن به فعالان امور بشردوستانه در امر بسررسانیدن مأموریت شان در فضای امن، ادامه خواهیم داد.

با تجلیل از این یوم خاص، آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه برگزید تا از آقای پِتِر مورر، رئیس کُمیته بین المللی صلیب سرخ بحیث مهمان افتخاری "هفتهء سفرأ" که از تاریخ ۲۸ آگست الی اول سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی (از ۶ تا ۱۰ سنبله ۱۳۹۶ هجری شمسی) دایر می گردد، دعوت بعمل آورد. معهذأ، آقای پِتِر مورر در هفته متذکره با سفرأی که در شهر پاریس گردهم می آیند، بحث و تبادل نظریات انجام خواهد داد.

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/action-humanitaire-d-urgence/actualites-et-evenements/evenements/article/nations-unies-journee-mondiale-de-l-aide-humanitaire-19-08-17#

تاریخ نشر 21/08/2017

قسمت بالایی صفحه